Monday, November 30, 2009

我爱黑涩棒棒堂 20091130 抢救黑人大作战 Circus

抢救黑人大作战 Circus 20091130 - 5 parts.

大学生了没 20091130 网友说话真的好狠? 大学生幕後另有冤情?

网友说话真的好狠? 大学生幕後另有冤情? 20091130 - 5 parts.

国光帮帮忙 20091130 情爱的网友拜托不要再搞我了啦?!

情爱的网友拜托不要再搞我了啦?! 20091130 - 5 parts.

王牌大贱谍 20091130 我承认 我是外星人?!

我承认 我是外星人?! 20091130 - 5 parts.

康熙来了 20091130 资深女艺人爆笑体育课2

资深女艺人爆笑体育课2 20091130 - 6 parts.

娱乐百分百 20091130 好友音乐会 卓文萱 五熊

好友音乐会 卓文萱 五熊 20091130 - 5 parts.