Friday, January 22, 2010

我爱黑涩棒棒堂 20100122 音痴变实力派 (评审: 左安安 李圣杰 彭佳慧)

音痴变实力派 (评审: 左安安 李圣杰 彭佳慧) 20100122 - 5 parts.

大学生了没 20100122 爆破!喷血!打不痛?视觉特效大破解

爆破!喷血!打不痛?视觉特效大破解 20100122 - 5 parts.

超级星光大道 20100122 2009点播金曲挑战赛

2009点播金曲挑战赛 20100122 - 10 parts.

康熙来了 20100122 令人无法置信的宠物人生?

令人无法置信的宠物人生? 20100122 - 5 parts.

娱乐百分百 20100122 LIVE

LIVE 20100122 - 5 parts.